Aktualizace

Nové verze kódu vycházejí čas od času. Instrukce jak aktualizovat zdrojový kód najdete v sekci ke stažení.

Aktualizace uhubu

Opět předpokládáme, že zdrojový kód je uložen v domácím adresáři.

cd uhub

Ujistíme se, že správně překonfigurujeme makefile smazáním CMakeCache.txt:

rm CMakeCache.txt

Pak můžeme pokračovat konfigurací a instalací:

cmake CMakeLists.txt
make install