Instalace

Tento dokument popisuje jak nainstalaovat uhub MiMic branch na Linuxových distribucích. Pro účely tohoto manuálu budeme předpokládat, že počátečním pracovním adresářem je vaše domácí složka.

Závislosti

Instalace některých závislostí

PCRE

Debian:

apt-get install libpcre3 libpcre3-dev

Gentoo:

emerge libpcre

cmake

Instalace z repozitáře

Debian:

apt-get install cmake

Gentoo:

emerge cmake

Instalace pomocí instalačního skriptu

Použijte tuto volbu pokud repozitář vaší distribuce obsahuje verzi cmake nižší než 2.8.2. Instalační skript nainstaluje (rozbalí) spuštěcí soubory cmake do vybraného adresáře, standardně jako podadresář cmake-2.8.9-Linux-i386.

wget http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.9-Linux-i386.sh
chmod +x cmake-2.8.9-Linux-i386.sh
./cmake-2.8.9-Linux-i386.sh

Základní instalace uhubu

Instalační skript

uhub MiMic Mod je možno nainstalvat pomocí instalačního skriptu, který je k nahlédnutí a stažení zde.

Manuální instalace

Stáhněte si nejnovější verzi kódu.

Pokud jste instalovali cmake do PATH (z repozitáře):

cd uhub
cmake CMakeLists.txt
make install

Pokud jste instalovali cmake pomocí instalačního skriptu:

cmake-2.8.9-Linux-i386/bin/cmake ~/uhub/CMakeLists.txt
cd ~/uhub
make install

Pokročilá instalace uhubu

uhub může být nainstalován s několika nastaveními. Těmi jsou:

Použití:

cmake -D= /cesta/k/CMakeLists.txt

Příklad:

Chceme vypnout SSL a PCRE podporu (znemožní instalaci pluginů, které používají PCRE a hub nebude moci běžet v ADCS módu). Předpokládejme, že zdrojový kód je ve vašem domovském adresáři a cmake je instalováno v PATH.

cd ~/uhub
cmake -DSSL_SUPPORT=OFF -DPCRE_SUPPORT=OFF ~/uhub/CMakeLists.txt

Jakmile jsou instalační skripty nakonfigurovány, jen nakompilujte a nainstalujte.

make install