tls_private_key

Cesta k souboru s TLS/SSL privátním klíčem (v PEM formátu).

Typ:file
Od verze:0.3.0