server_bind_addr

Toto nastavení určuje IP adresu hubu, se kterou se má místní hub svázat. Hodnotou může být IPv4 nebo IPv6 adresa nebo jedna ze speciálních adres "any" nebo "loopback".
Při použití "any" nebo "loopback" hub automaticky detekuje podporu IPv6 a upřednostní ji.

Typ:string
Přednastavená hodnota:any
Od verze:0.1.2
Příklad:

Pro svázání s danou IP:
server_bind_addr = "192.168.12.69"

Pro svázání s jakoukoli IPv4 adresou:
server_bind_addr = "0.0.0.0"

Pro naslouchání na jakékoli adrese včetně IPv6 (pokud je podporována):
server_bind_addr = "any"