opchat_nick

Bot OpChatu bude zobrazován v seznamu uživatelů s touto přezdívkou.

Typ:string
Přednastavená hodnota:Operations
Od verze:0.4.1