msg_user_slots_low

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří nemají dostatečný počet otevřených upload slotů.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User have too few upload slots.
Od verze:0.2.0