msg_user_slots_high

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří mají příliš mnoho otevřených upload slotů.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User have too many upload slots.
Od verze:0.2.0