msg_user_share_size_low

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří mají nízké sdílení.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User is not sharing enough
Od verze:0.2.0