msg_user_share_size_high

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří mají příliš velké sdílení.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User is sharing too much
Od verze:0.2.0