msg_user_hub_limit_low

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří mají otevřených málo hubů.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User is on too few hubs.
Od verze:0.2.0