msg_user_hub_limit_high

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří mají otevřených příliš mnoho hubů.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User is on too many hubs.
Od verze:0.2.0