msg_user_flood_update

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří odesílají příliš mnoho požadavků o aktualizaci svých údajů.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Update flood detected.
Od verze:0.3.1