msg_user_flood_search

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří odesílají příliš mnoho požadavků na hledání.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Search flood detected, search is stopped.
Od verze:0.3.1