msg_user_flood_extras

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří odesílají příliš mnoho požadavků, které nespadají do kategorie chat, hledání, update nebo spojení.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Flood detected.
Od verze:0.3.1