msg_user_flood_connect

Zpráva odesílaná uživatelům, kteří posílají příliš mnoho požadavků na spojení s ostatními uživateli.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Connect flood detected, connection refused.
Od verze:0.3.1