msg_hub_registered_users_only

Zpráva odesílaná neregistrovanému uživateli pokud je hub nastaven jen pro registrované (registered_users_only = yes)

Typ:message
Přednastavená hodnota:Hub is for registered users only
Od verze:0.2.0