msg_hub_full

Zpráva odesílaná uživateli pokud je hub plný.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Hub is full
Od verze:0.2.0