msg_error_no_memory

Zpráva o nedostatku paměti.

Typ:message
Přednastavená hodnota:No memory
Od verze:0.2.0