msg_ban_temporarily

Zpráva odesílaná uživatelům s dočasným zákazem vstupu na hub.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Banned temporarily
Od verze:0.2.0