msg_auth_user_not_found

Zpráva odeslaná uživateli, pokud jej nelze nalézt v databázi hesel.

Typ:message
Přednastavená hodnota:User not found in password database
Od verze:0.2.0