msg_auth_invalid_password

Zpráva odeslaná uživatelům, kteří zadají špatné heslo.

Typ:message
Přednastavená hodnota:Password is wrong
Od verze:0.2.0