max_send_buffer_soft

Stejné nastavení jako max_send_buffer, ale pouze příkazy s nižší prioritou mohou být zahozeny při překročení limitu. Používat opatrně.

Typ:int
Přednastavená hodnota:98304
Od verze:0.1.3