max_send_buffer

Maximální počet bytů v odchozí frontě pro jednoho uživatele před jeho odpojením. Čím nižší hodnota, tím agresivněji bude hub k pomalejším klientům. Používat opatrně.

Typ:int
Přednastavená hodnota:131072
Od verze:0.1.3