max_chat_history

Limituje počet zpráv hlavního chatu, které se ukládají do paměti. Uživatelé mohou použít příkaz "!history" k zobrazení těchto zpráv.

Typ:int
Přednastavená hodnota:20
Od verze:0.3.0