limit_min_slots

Minimální počet otevřených upload slotů. Uživatelé s nižší hodnotou nebudou vpuštěni na hub.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.2.0