limit_min_hubs_user

Povolit vstup pouze uživatelům, kteří nemají zvláštní oprávnění na jiných hubech.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.2.0