limit_min_hubs_op

Povolit vstup pouze uživatelům, kteří jsou operátory na jiných hubech.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.2.0