limit_max_slots

Maximální povolený počet otevřených upload slotů. Při překročení této hodnoty nebude uživatel vpuštěn na hub.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.2.0