limit_max_hubs_op

Limituje počet hubů, kde je uživatel přihlášen jako operátor. Pokud je hodnota překročena, uživatel nebude moci vstoupit na hub.

Typ:int
Přednastavená hodnota:10
Od verze:0.2.0