limit_max_hubs

Limituje celkový počet hubů, které může mít připojující se uživatel otevřené, nezávisle na oprávnění. Pokud je hodnota překročena, uživatel nebude moci vstoupit na hub.

Typ:int
Přednastavená hodnota:25
Od verze:0.2.0