hub_name

Nastavuje název hubu.

Typ:string
Přednastavená hodnota:uhub
Od verze:0.1.0
Příklad: hub_name = "muj hub"