hub_description

Popis hubu viditelný uživateli v hublistech.

Typ:string
Přednastavená hodnota:žádná
Od verze:0.1.0
Příklad: hub_description = "pratelsky hub pro pratelske lidi"