flood_ctl_interval

Časový úsek použitý pro veškerou kalkulaci flood kontroly. Pokud je nastaveno na 0, veškerá kontrola floodu je vypnuta.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.3.1
Příklad: Pro nastavení limitu chatu na 5 zpráv v 10 sekundách:
flood_ctl_interval = 10
flood_ctl_chat = 5