flood_ctl_extras

Extra příkazy jsou takové, které nespadají do kategorie chat, hledání, update nebo připojení.

Typ:int
Přednastavená hodnota:0
Od verze:0.3.1