file_acl

Access control list (acl) soubor. V tomto souboru jsou uloženy registrace, bany a podobná omezení. Pokud soubor chybí nebo je prázdný, nejsou použity žádné registrace ani bany.

Typ:file
Od verze:0.1.3
Příklad:

Uživatelé Unixu:
file_acl = "/etc/uhub/users.conf"

Uživatelé Windows:
file_acl = "c:\uhub\users.conf"